Klaukkalan klubin historia

Päivitetty 27.7.2016

1.     Perustaminen

1.1.  Kummiklubi

Klaukkalan klubin perustamisajatus on kirjattu Nurmijärven klubissa joskus vuonna -87 ja ajatuksen isänä pidetään klubin silloista presidenttiä Veikko Hietamiestä. Veikko oli usein nähty ja erittäin pidetty vierailija klubimme alkuvuosien kokouksissa. Valitettavasti saimme 1997 tiedon lento-onnettomuudesta USA:ssa, jossa veli Veikko katosi.

Nurmijärven klubissa nähtiin, että vireästi kasvavassa Klaukkalassa oli riittävästi potentiaalia omalle klubille ja rotaritoiminnalle Nurmijärvellä olisi eduksi jos kunnassa olisi kaksi erillistä ja eri aikaan kokoontuvaa klubia.

Nurmijärven klubissa perustettiin toimikunta veli Pekka Pelinin johdolla valmistelemaan asiaa ja klubia perustettaessa kuvernöörin erityisavustajana toimi veli Paavo Taanila, josta tuli myös Klaukkalan klubin ensimmäinen presidentti.

1.2. Perustamis- eli Charter-kokous

Klubimme perustava kokous pidettiin Aleksis Kiven päivänä 10.10.1989 ja jo 3.11.1989 saimme Rotary Internationalin virallisen hyväksynnän klubiksi ja 10.2.1990 pidimme ravintola Charlotassa charter-juhlan.

Meitä oli 27 veljeä paikalla perustamassa tätä klubia. Perustajista 10 oli jo aikaisemmin rotaritoiminnassa mukana olleita ja perustamisen yhteydessä klubiin tuli 17 uutta rotaria.

Perustajajäsenistä mukana toiminnassamme on vielä 5 jäsentä: Juha Koivisto, Kaj Källroos, Ari Niiniviita, Markku Pesonen ja Erkki Pursiainen.

1.3. Viiri

Heti ensimmäisenä toimintavuotenamme meille hankittiin klubin viiri ja ainakin itse voin hyvillä mielin 25 vuoden jälkeen todeta viirin suunnittelun olleen erittäin onnistuneen.

000 Suomi Nurmijärvi-Klaukkala

Siinä on kuvattuna seitsemän veljeksen aapiset, jotka kuvastavat tietoa ja tiedon jakamista, jota myös rotarytoiminta paljolti on. Viirin suunnitteli taiteilija Katriina Viljamaa-Rissanen.

1.4. Kokouspaikat

Kokouspaikka on ollut monena vuonna klubillemme hankala kysymys lähinnä perinteisen rotaryruokailun järjestämisen osalta. Aloitimme ravintola Charlotassa ja sitten ovat seuranneet Arkadian yhteislyseo, vanha seurakuntakeskus, ravintola Kivitasku, ravintola Pihvimylläri ja sitten muutto nykyisiin kokoustiloihin uuteen seurakuntakeskukseen.

 

2.     Jäsenistö

Näiden vuosien aikana on jäsenistöömme ehtinyt kuulua jo 84 rotaria.

Merkittävä askel klubimme jäsenistön osalta otettiin noin 15 vuoden keskustelun jälkeen vuonna 2008 kun ensimmäisen rotarisisar Raija Salomaa kutsuttiin mukaan. Klubimme ensimmäinen naispresidentti oli sisar Hilkka Gehör kaudella 2013-2014. Jäsenkunta jakautuu tällä hetkellä sisaria 23% ja veljiä 77%.

Paul Harris Fellow arvomerkkejä on vuosien varrella luovutettu 10 jäsenelle.

3.     Toiminta

3.1.  Viikkokokoukset

Toimintamme peruspilarina ovat viikkokokoukset ja ne on alusta asti pidetty tiistaisin ja kun periaatteessa joka vuoden tiistai meillä on kokous, niin niitä on 25 vuoden aikana ollut jo noin 1300.

Kokousten yhtenä muotona ovat myös vierailut paikallisissa yrityksissä ja historiamme aikana on moni nurmijärveläinen ja uusimaalainen yritys tullut jo tutuksi ja tavoitteemme lisätä paikallista yhteistoimintaa on toteutunut. Olemme myös tutustuneet mielenkiintoisiin paikkoihin muualla esim. pääministerin virka-asuntoon Kesärannassa, junamuseoon Hyvinkäällä, huuhkajan pesään Perttulassa. Koska olimme 90-alussa keski-iältämme piirin nuorin klubi (n. 45 v), näkyi myös tämä ohjelmistossamme esim. viinimaistajaisina ja panimovierailuna.

Luonteenomaista klubillemme on heti alusta alkaen ollut myös rohkeus tarttua erilaisiin asioihin. Näistä voitaneen mainita piirineuvottelun järjestäminen jo vuonna -94 vain 5-vuotiaana klubina.

Aina kaikki ei ole mennyt ihan helposti. Lamavuodet 90-luvun alussa näkyivät myös meillä. Esimerkkinä veli Heikki Bergmanin presidentti kauden 94–95 kirjoituksen otsikko ”uutuuden viehätys alkaa olla kadonnut”. Tuona aikana järjestimme kriisipalavereita, otimme käyttöön poissaolomaksun ja sitten poistimme sen, mietimme klubin strategian kehittämistä ja siihen asti melko vakiintuneesti mukana ollut jäsenistö alkoi vaihtua nopeammin kuin olisimme halunneet. Toinen vastaava tilanne meillä oli 2008 – 2012 kun jäsenmäärämme tipahti jo 17 jäseneen, mutta onneksi aktiivisten jäsenhankintatoimenpiteiden niin tilanne on taas hieman parempi. Muistuttaisin tässäkin yhteydessä kuitenkin jokaista jäsentä hankkimaan uusia jäseniä toiminnan pitämiseksi vahvana.

Rotariuden ei tarvitse olla vakavaa ja haluaisinkin todeta, että kaiken kaikkiaan mielestäni parhaita tilaisuuksiamme ovat olleet yhteiset avec tapahtumat esim. pikkujoulut, Turun vanhan linnan maalaispidot, teatterikäynnit, meksikolainen ilta veli Raimo Palvolan johdolla, pihatalkoot Hartelan mökillä, puhumattakaan perinteisestä joulukirkosta yhdessä Nurmijärven klubin kanssa ja niin edelleen, luetteloa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään.

Kaikille näille tilaisuuksille yhteistä on ollut mukava yhdessä tekemisen ja olemisen meininki.

Aktiivisesta toiminnastamme jäsenhankinnan ja varainhankinnan kohdalla meidät on myös palkittu piirin parhaana klubina toimintavuonna 2012-2013.

 

3.2.  Nuorisovaihto

Yksi merkittävimpiä toimintamuotojamme vuosien saatossa on ollut nuorisovaihto ja siinä olemme klubin koon huomioon ottaen olleet todella aktiivisia.

Muistanette, että ensimmäinen vaihto-oppilaamme oli Sanna Autio Lepsämästä -93. Muistan vielä hyvin kuinka oman presidenttikauteni loppupuolella -92 veli Markku teki vaihto-oppilastoiminnan säännöt ja kuinka kävimme läpi hakemuksia, joista sitten Sanna valikoitui ja lähti jenkkeihin. Tämä toiminta on ollut kansainvälisen toimintamme peruspilari siitä lähtien. Nyt olemme lähettäneet jo 15 nuorta maailmalle ja saman verran vaihto-oppilaita on ollut Klaukkalassa. Vaihtomaista on suosituin ollut Australia (6), USA (4), Kanada (2) ja sitten yksi Meksikossa, Etelä-Afrikassa, Ecuadorissa.

Hyvin toiminut yhteistyö Arkadian lukion kanssa vaihto-oppilaiden koulutusasioissa on osaltaan lisännyt nuorten kansainvälistymistä omalla paikkakunnallamme.

Stipendein olemme tukeneet Arkadian hyvin menestyneitä oppilaita ja viime keväänä jaoimme stipendit myös nuoremmille ikäluokille kun veli Tom toteutti uuden kampanjan kolmella Klaukkalan yläasteella erittäin menestyksekkäästi saatujen vuosivaihtohakemusten määrällä mitattuna.

 

3.3.  Rinnekoti

Toinen merkittävimmistä nykyisistä tukimuodoistamme sai alkunsa vuonna -94, kun luovutimme CD-levyjä Rinnekodin asukkaille. Yksi herkimmistä rotari hetkistä on ollut se kun kuuntelimme Rinnekodin bändin soittoesityksen ja kun kuulimme kuinka iloisia asukit olivat lahjoituksestamme.

2004 Ruohonleikkuri Rinnekodille 2

Tässä vuonna 2004 luovutamme ruohonleikkurin.
Vuosien varrella asukkaiden hoidon kehittämiseksi olemme muun muassa lahjoittaneet silmälaseja, riippukeinun, tandem pyörän ja viime vuosina tuen kohteena on ollut heidän nettipajansa, jossa osa asukkaista toimii heidän oman lehtensä toimittajina ja olemme parantaneet heidän työasemiaan, työpöytiä ja niiden valaistusta.

Nettipaja 035

Kalevi Talvio pitämässä 20 tietokoneen luovutuspuhetta.

Nurmijärven Uutisten Nettipaja juttu sivulla 7.

 

3.4.  Hammashuolto

Veli Juhanin mukaantulo ja halu toimia kansainvälisessä avustustoiminnassa Rotary Lääkäripankin kautta on tuonut myös klubimme toimintaan uusia tuulia esim. Venäjällä Pietarissa ja Siperiassa toteutetut lasten hammashuoltoprojektit. Olemme hankkineet sinne hammaslääkäreiden käyttöön kaksi autoklaavia, joilla puhdistetaan hampaiden hoitamiseen käytettävää välineistöä.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Juhani Brodkin 2006 Venäjällä

Tämä toiminta kuvaa edelleen klubimme ja jäsenistömme rohkeutta toteuttaa rotarin palvelemisen ihannetta. Veli Juhani on jo useita kertoja osallistunut hammashoitoklinikoiden toimintaan ulkomailla.  Kysehän ei ole siitä, mitä rotarius voi tuoda meille vaan mitä me voimme tehdä rotariuden nimissä muiden hyväksi.

 

3.5.  Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Olemme vuosien aikana ottaneet rohkeasti kantaa Klaukkalan kehittämiseen liittyviin asioihin.

Jo vuonna 1996 esitimme Nurmijärven kunnalle hyvin tarkan suunnitelman Vaskomäen sisään rakennettavasta uimahalli-, väestönsuoja- ja monitoimitilasta.

Toinen merkittävä asia jota olemme ajaneet kunnan kehityssuunnitelmiin, on ollut junaradan saaminen Klaukkalaan.

 

3.6.  Varainhankinta

Toimintamme rahoittamiseksi julkaisimme 1993 – 2011 Klaukkalan Rotary tai Ratas –nimistä lehteä, joka jaettiin Klaukkalan alueen kotitalouksiin.

Ratas lehti 2002

Vuonna 2011 tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että ilmaisjakelulehtien tuottomahdollisuudet huonontuivat selvästi ja päätimme toistaiseksi luopua lehden tekemisestä. Koska ilman varainhankintaa ei rotaritoimintaa voi harjoittaa niin tämä nosti innokkaan keskustelun jäsenistön piirissä uudista varainhankinnan keinoista ja päätimme toteuttaa joulukinkkuarpajaiset sisar Sirpan ideasta. Tämä hanke sai ensimmäisen toteutuksensa 2011 marraskuussa ja nyt olemme jo kolmena vuonna peräkkäin menestyksellisesti myyneet arpoja Citymarketin aulassa.

Ilman näitä vuotuisia ponnistuksia moni edellä mainittu toiminta olisi jäänyt toteutumatta.

Varainhankinnan kannalta oli myös merkittävä päätös järjestää Jukka Kuoppamäen ja Kaaderilaulajat –kuoron yhteiskonsertti Klaukkalan kirkossa 2012. Tämä konsertti onnistui yli odotusten ja saimme kirkon täyteen kuuntelijoita ja paikkasimme taloutemme kerralla kuntoon.

Uusimpana varainhankinnan muotona olemme olleet järjestämässä Valkjärven Talvitapahtumaa Lähtelän rannalla ja se on saavuttanut jo kahden toteutuksen jälkeen hyvän vastaanoton Klaukkalalaisten keskuudessa.

 

4.     Inner Wheel

Kun puhumme Klaukkalan rotareista, emme voi olla mainitsematta Klaukkalan Inner Wheel klubia, joka 5.5.1993 lähtien aina vuoteen 2012 oli rinnallamme ja omalla toiminnallaan tuki rotaritoimintaa Klaukkalassa.

Facebook
Twitter
Follow by Email